14/100 Vår i Gbg!

Annonser

002 – Skapa, lära, leva

I morse gick jag igång på en fråga ställd av Rebel learners på Fb.
– Vi är lite intresserade av vad ni tänker kring detta?  ”Lärarstudenter kan få 75 000”
”Som fenomen, förkastligt faktiskt. Skapar än mer ”vi och dom”, där känslan av att vara mindre värd ges möjlighet att förstärkas. Har också svårt att se kopplingen djupa ämneskunskaper=god pedagog, och vad är det då som premieras. Idag är det så oändligt många fler förmågor som är viktiga för lärande. Hoppas och tror att det som lockar till att bli lärare i första hand är andra saker än pengar. Bättre att visa förtroende och tillit för den modiga och passionerade lärarkår som finns. Nöjda, glada medarbetare (både elever och personal) som har ledningen på alla nivåer i ryggen lyfter lärandet och skapar intresse för fler att välja vara en del av att utveckla lärande o skola. Så tänker jag.”

Om vi nu vill ha ett samhälle med minskad segregering, där alla är lika mycket värda, inte bara i tankevärlden, är det då vettigt att öka skillnaderna i en redan delad, sargad, kämpande lärarkår ytterligare.

Förstelärarreformen är inte speciellt gammal men har redan lett till en delning i de som ”gillar” och ”ogillar”. Läser precis ett fantastiskt inlägg i förstelärardiskussionen på bloggen ”Mitt flippade klassrum”.

Visst är det väl en skola för lärande vi håller på att skapa?

Då börjas det….. 001

… #blogg100! Ett blogginlägg om dagen i hundra dagar. Från 0 till 100 alltså.

Målet med denna personliga utmaning är att skapa en plats där jag kan få distans till mitt eget lärande och utveckling och också att forma denna blogg till en plats att trivas på. Även om jag skriver mycket i jobbet som pedagog, både för unga och äldre, är det ovant att skriva  offentligt och att dela tankar som är mina egna, personliga, med eventuella läsare jag inte känner. Mycket kommer att handla om skolutveckling, lärande, relationer, mm och jag tänker att det kommer att bli en balansgång som inte alltid är helt enkel. Mellan jobbet och jag!

Idag har tankar och samtal rört sig kring närvaro och relationer. Att vara närvarande som vuxen, som pedagog, som vän. Fick frågeställningen ” Hur skapar du goda relationer till eleverna i ditt ämne?” att fundera över och besvara i veckan. Jag behöver inte tänka länge  –  att mötas i glädjen över att skapa  bygger goda relationer. Att säja ”ja”! Att lära av varandra, att våga visa vad man vet och inte vet, att kunna påverka de egna valen och det egna arbetet, att lyckas och inte lyckas, att testa nytt, att vara sig själv. Att som liten vara stor och att som stor vara liten.

Så skapas magi! Varje dag. När skolan är livet och livet är skolan.

bildbianca (2)

Bild: Elevarbete – Bianca