24 / Lära genom att göra! Igen….

Har haft ännu en sådan där dag där allt flyter på och medarbetarna är och lär i det de gör! Åk 4 och 2 har upplevt slöjdsalen och verkligen gjort stordåd. Tror faktiskt alla i åk fyra gör olika saker….. utifrån uppgiften att formge och sammanfoga. Litet skåp, innebandyklubba, mobilskal, kudde, pennställ, robot, smörkniv, lerfigurer…. många olika verktyg och tekniker används och många förmågor tränas. Ett helt fantastiskt kreativt rum för skapande.

20160324_133121-1

20160324_143044-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I åk två sågades det med Hegner figusåg för första gången… en bricka. Brännpenna tränades i 40 minuter för att slutligen resultera i ett stolt ”Gott smör” på den egenhändigt designade/ritade/utsågade/slipde smörkniven.

Mod och upptäckarlust som resulterar i kunskap, erfarenhet och tillit till egen förmåga! Samtidigt har gamla idéer övergivits för nya, och det är med stort motstånd det påbörjade arbetet får en fortsättning. Stort då med denna värdering av dagens arbete:-)

20160324_143158-1
I dessa lägen är det helt klart värt det kreativa kaos som allt som oftast uppstår när vilja och vision överstiger faktisk förmåga och det helt enkelt är många som kämpar för att få sina projekt att bli som det var önskat. Det är rent av nödvändigt att stöta på motstånd….. och med envishet övervinna det.

I onsdags jobbade våra nior med att gestalta demokratiska värderingar utifrån de kunskaper och tankar arbetet i SO utmynnat i. I bild har de skapat film på samma tema och för några elever är detta grunden/ingången till arbetet i slöjden. Här är kopplingen estetiska uttryck solklar.

20160323_144759-1Mobbing är jobbigt! (En del av texten är jobbigt nog på baksidan.. Budskapet ska verkligen fram!)

 

20160323_135140Test av stringart…
ska bli betydligt större i färdigt skick.
Se mer på www.instructables.com

 

 

 

I en parallell värld till detta kreativa lärande har jag idag sagt hej då till en klok och ödmjuk ledare, och också min närmsta kollega i slöjd för åk 2-4….. med allt vad det innebär. Väljer att tänka att det (som alltid) ordnar sig, även om det stundtals känns en aning för mycket.

Nu väntar påsklov och jag kommer att fokusera på antologin om ”slöjd i en digital skola” där ett kapitel ska skrivas. STORT!

Som avkoppling blir det läsning inom ”det pedagogiska läslyftet” som jag valt att hänga på även denna gång och boken  Inkludering i skolan av David Mitchell.

Mest fokus på lovet på mina vänner hemmaomkring, Frofro, Delli, Maya mfl (gås, katter och hönor)!

Glad Påsk!

Annonser

#7 / Att säga JA!

Delar en "lucka" på temat motivation, meningsskapande jag skrev till #skolvårens julkalender 2015.....

 

JA! 

Funderar hit och dit inför denna lucka. Försöker ringa in vad som lockar fram motivation och upptäckarlust hos eleverna? Vad som driver dem fram mot att våga prova och utveckla sina tankar och idéer….

JA!

Det är att säga ja och att vara öppen och nyfiken inför varje elev. Att våga testa även det som kan verka ”omöjligt” och lita på att hur det än blir så sker ett lärande. Jag arbetar med kreativitet i skapande ämnen åk 2-9. På schemat står det slöjd. Detta lilla ord innehåller mycket kreativitet och alla som kommer till skaparverkstan sprudlar av energi och tro på sin förmåga. Allt är möjligt! Engagemang! Idéerna flödar och många har redan planen klar till världens bästa projekt. Det kan vara problem som behöver en lösning eller något som bara måste göras till vän, familj eller någon annan.  Ibland dyker frågan upp,

Är detta slöjd?Får jag göra detta på slöjdlektionen?

Ja, såklart. Vilken ingång. Här gäller det Fortsätt läsa ”#7 / Att säga JA!”

22 – Gudrun i vardagsrummet – makt är alltid en relation

 

Är överväldigad av energin och engagemanget. Har lyssnat till Gudrun under kvällen och önskar alla fick denna dos om rättvisa, maktordning……..!Gudrun i vard  2

 

 

 

Parallellerna till skolan och det mod som behövs för att göra skillnad och bryta ny mark är slående. Likaså gräsrotskänslan som infinner sig när många drivs av gemensam vision och går in för denna till 200%.

Har bara argument för!  Finns absolut ingenting att tveka på.

Har du mött Gudrun i någons vardagsrum? Om inte, varför inte boka ett besök?

002 – Skapa, lära, leva

I morse gick jag igång på en fråga ställd av Rebel learners på Fb.
– Vi är lite intresserade av vad ni tänker kring detta?  ”Lärarstudenter kan få 75 000”
”Som fenomen, förkastligt faktiskt. Skapar än mer ”vi och dom”, där känslan av att vara mindre värd ges möjlighet att förstärkas. Har också svårt att se kopplingen djupa ämneskunskaper=god pedagog, och vad är det då som premieras. Idag är det så oändligt många fler förmågor som är viktiga för lärande. Hoppas och tror att det som lockar till att bli lärare i första hand är andra saker än pengar. Bättre att visa förtroende och tillit för den modiga och passionerade lärarkår som finns. Nöjda, glada medarbetare (både elever och personal) som har ledningen på alla nivåer i ryggen lyfter lärandet och skapar intresse för fler att välja vara en del av att utveckla lärande o skola. Så tänker jag.”

Om vi nu vill ha ett samhälle med minskad segregering, där alla är lika mycket värda, inte bara i tankevärlden, är det då vettigt att öka skillnaderna i en redan delad, sargad, kämpande lärarkår ytterligare.

Förstelärarreformen är inte speciellt gammal men har redan lett till en delning i de som ”gillar” och ”ogillar”. Läser precis ett fantastiskt inlägg i förstelärardiskussionen på bloggen ”Mitt flippade klassrum”.

Visst är det väl en skola för lärande vi håller på att skapa?

Då börjas det….. 001

… #blogg100! Ett blogginlägg om dagen i hundra dagar. Från 0 till 100 alltså.

Målet med denna personliga utmaning är att skapa en plats där jag kan få distans till mitt eget lärande och utveckling och också att forma denna blogg till en plats att trivas på. Även om jag skriver mycket i jobbet som pedagog, både för unga och äldre, är det ovant att skriva  offentligt och att dela tankar som är mina egna, personliga, med eventuella läsare jag inte känner. Mycket kommer att handla om skolutveckling, lärande, relationer, mm och jag tänker att det kommer att bli en balansgång som inte alltid är helt enkel. Mellan jobbet och jag!

Idag har tankar och samtal rört sig kring närvaro och relationer. Att vara närvarande som vuxen, som pedagog, som vän. Fick frågeställningen ” Hur skapar du goda relationer till eleverna i ditt ämne?” att fundera över och besvara i veckan. Jag behöver inte tänka länge  –  att mötas i glädjen över att skapa  bygger goda relationer. Att säja ”ja”! Att lära av varandra, att våga visa vad man vet och inte vet, att kunna påverka de egna valen och det egna arbetet, att lyckas och inte lyckas, att testa nytt, att vara sig själv. Att som liten vara stor och att som stor vara liten.

Så skapas magi! Varje dag. När skolan är livet och livet är skolan.

bildbianca (2)

Bild: Elevarbete – Bianca