16 – Om kreativitet

Snubblade över bra artikel om kreativitet som får bli dagens inlägg!

n-CREATIVITY-large570

18 Things Highly Creative People Do Differently

Annonser

Då börjas det….. 001

… #blogg100! Ett blogginlägg om dagen i hundra dagar. Från 0 till 100 alltså.

Målet med denna personliga utmaning är att skapa en plats där jag kan få distans till mitt eget lärande och utveckling och också att forma denna blogg till en plats att trivas på. Även om jag skriver mycket i jobbet som pedagog, både för unga och äldre, är det ovant att skriva  offentligt och att dela tankar som är mina egna, personliga, med eventuella läsare jag inte känner. Mycket kommer att handla om skolutveckling, lärande, relationer, mm och jag tänker att det kommer att bli en balansgång som inte alltid är helt enkel. Mellan jobbet och jag!

Idag har tankar och samtal rört sig kring närvaro och relationer. Att vara närvarande som vuxen, som pedagog, som vän. Fick frågeställningen ” Hur skapar du goda relationer till eleverna i ditt ämne?” att fundera över och besvara i veckan. Jag behöver inte tänka länge  –  att mötas i glädjen över att skapa  bygger goda relationer. Att säja ”ja”! Att lära av varandra, att våga visa vad man vet och inte vet, att kunna påverka de egna valen och det egna arbetet, att lyckas och inte lyckas, att testa nytt, att vara sig själv. Att som liten vara stor och att som stor vara liten.

Så skapas magi! Varje dag. När skolan är livet och livet är skolan.

bildbianca (2)

Bild: Elevarbete – Bianca