Om man skulle koppla Makerspace ämnes- och lokalmässigt vid nybyggnation av 7-9 skola, hur blir det då?

Slöjd, teknik, bild, Bibliotek?? Eller vad?

Bra fråga! Får den via tre olika forum samtidigt.

Svarar raskt ”allt”.

I mening att de skolor som planeras idag och är färdiga om ett par år ÄR makerspaces. Det är ju det skolan som helhet är!

Men, mer konkret tänker jag såhär.

Makerspace kan vara den fysiska ytan i ett ämnesintegrerat förhållningssätt, ett ”makermindset”. Riktigt bra med central placering i anslutning till utrustade kreativa verkstäder för ljud, bild, film musik, teknik, komstruktion i hårda och mjuka material, design mfl. Ämnen tonas ner och förmågor och fenomen sätter agendan för det som lärs utifrån ett värdeskapande sätt att planera för lärande/undervisning.

Makerspacearenan skapas i samklang med bibliotek/mediatek och blir en knutpunkt för kreativitet, inspiration, samverkan och innovation. Elever och lärare kan mötas över klass- och åldersgränser och lära tillsammans utifrån intresse och förmågor. Utifrån projekt i makerarenan skapas en växelverkan mellan djupare kunskapssökande utifrån olika ämnesområden utifrån behov och tvärt om. Makerspacet blir arenan att testa teoretiska tankar i!

 

Annonser