Klapp om bedömning, betyg och lärande

Riktigt bra om bedömning för lärande. Konkret och tydlig om hur lärares bedömningspraktiker påverkar elevernas lärande och möjligheter att lyckas.

Definitivt något för alla som vill leda elevers lärande för framtiden!

Annonser