Lek & kreativitet!

Annonser

Undersökande utvecklingskultur

Mitt Flippade Klassrum

I Barn och Ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun har vi en uttalad idé kring en utvecklad undersökningskultur. Medarbetarna på Kärnhuset, där den funktion jag har som verksamhetsutvecklingskonsult finns, ska under dagen bl.a arbeta med frågeställningen ”Vad är mina tankar om en undersökande utvecklingskultur”. Min vana trogen tänkte jag, förutom att maila mina reflektioner till närmsta chef och i samtal dela dem med mina medarbetare, även dela tankarna med er, mina vänner i det utvidgade kollegiet. Kanske väcker mina reflektioner tankar hos er, utifrån er verksamhet. Kanske finner ni ingen logik alls i det jag skriver och kanske genererar mina tankar mer frågetecken än svar. Men här är de i alla fall 🙂 Håll tillgodo!

Mina tankar utifrån en undersökande utvecklingskultur bottnar sig mycket i Timperleys tankar kring det professionella lärandet (Det professionella lärandets inneboende kraft, Timperley, 2013). I klassrummet utgår jag som pedagog från mina elevers behov och utifrån dessa behov synliggör…

View original post 594 fler ord

Stanna upp! 24/100

Vacker morgon!

Stannar upp på väg in i bilen och fångar morgonen på bild. Går ner till sjön och insuper kylan, friskheten i luften och värmen som är på väg. Andas….. lyssnar ….. luktar …… och tittar på våren.

På väg till tåget ser jag en cykel, en vuxen och ett barn vid vägkanten. Cykeln är parkerad på gångbanan, den vuxne lutar sig lugnt mot den- Barnet utforskar en stor isfläck på gångbanan……. Betydelsefull. Sedd.

Har bilden förevigad påå näthinnan, den har funnits med hela dagen. Stanna upp.

Så viktigt och betydelsefullt.

En morgon som gjorde dagen lite mer fantastisk.

19/100 Om ”Nya Kvibergsskolan”

Om att ”bygga skola för lärande i en digital tidsålder”. Spännande att följa och vara en del av denna digitala resa. Här finns maker/estetisk arena som en självklarhet för lärande!

http://www.diu.se/nr2-17/nr2-17.asp?artikel=s39

 

002 Föreläsning om likvärdighet och bedömning/Alli Klapp

Tog del av en myckt inspirerande men samtidigt frustrerande föreläsning idag, ”Bedömning i förhållande till styrdokument och forskning” som berörde tolkning av styrdokument.

  • Vilka möjligheter finns det för lärare i vårt bedömningssystem att bedöma likvärdigt?
  • Vilka svårigheter uppkommer i tolkningen av styrdokumenten och hur kan lärare utveckla en större kunskap inom bedömning och utvärdering?

Självklart landar innehållet olika i varje lärare som lyssnar, så också i mig utifrån de erfarenheter jag har. Samtidigt som det är mycket bra att höra att förhållningssätt går i linje med forskning inom ämnet är det en stor frustration att vara medveten om hur det ser ut i praktiken.

Det vore så oerhört skönt om det lades vikt vid att verkligen göra om och göra rätt i skolpraktiken. Att låta läroplanens kapitel råda i den ordning de faktiskt står inskrivna. 1, 2 och 3 i tur och ordning. Med detta sätt att planera skulle elevers hela lärande stå i fokus och skolan skulle ta det ansvar för alla ungdomars rätt till likvärdig utbuildning som är dess uppdrag.

Idag haltar det.

På många håll är elevers möjlighet till inflytande näst intill obefintligt. Det som finns sträcker sig till val av redovisningsformer och någon större påverkan av innehåll existerar inte. Det är fel. Jobbar man på det sättet följer man inte läroplanen.

Hur kan vi bedöma eleverna mot kunskapskraven om vi inte erbjuder de förutsättningar som konkretiseras i läroplanen?

Kan vi fostra demokratiska framtida medborgare om förutsättningar att lära och verka i under demokratiska former i skolan inte erbjuds?

Kan våra unga i framtiden agera utifrån demokratins principer då?

Jag fastnar i detta eftersom det är så rykande aktuellt! Vi ser med all tydlighet att demokratin är verkligen bräcklig och att det inte ska så värst mycket till för att få den på fall. Det där med att ”om många börjar gå blir det en väg” fungerar ju mot båda håll. Skolan är och blir enormt viktig i detta sammanhanget och vi som arbetar i den måste våga levla lärandet till demokratiska former på riktigt