Skapa värde!

Värdeskapande lärande bygger motivation och grit både hos elever, lärare och andra som involveras i en värdeskapande process. Delar ett klipp av Martin Lackeus: Tre enkla steg som gör det roligare att vara lärare.

Jag skulle vilja säga att det är tre enkla steg som gör det roligare att vara lärande!

Att skapa värde för andra är inte svårt. Det är en grundläggande drivkraft att vara räknad med och spela roll för andra, och när känslan och upplevelsen av att det man gör kommer andra till nytta och glädje, då sker lärande.

Mer info finns här:
http://www.vardeskapande.se
http://www.vcplist.com
http://www.loopme.io

Annonser

19/100 Om ”Nya Kvibergsskolan”

Om att ”bygga skola för lärande i en digital tidsålder”. Spännande att följa och vara en del av denna digitala resa. Här finns maker/estetisk arena som en självklarhet för lärande!

http://www.diu.se/nr2-17/nr2-17.asp?artikel=s39

 

24 / Lära genom att göra! Igen….

Har haft ännu en sådan där dag där allt flyter på och medarbetarna är och lär i det de gör! Åk 4 och 2 har upplevt slöjdsalen och verkligen gjort stordåd. Tror faktiskt alla i åk fyra gör olika saker….. utifrån uppgiften att formge och sammanfoga. Litet skåp, innebandyklubba, mobilskal, kudde, pennställ, robot, smörkniv, lerfigurer…. många olika verktyg och tekniker används och många förmågor tränas. Ett helt fantastiskt kreativt rum för skapande.

20160324_133121-1

20160324_143044-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I åk två sågades det med Hegner figusåg för första gången… en bricka. Brännpenna tränades i 40 minuter för att slutligen resultera i ett stolt ”Gott smör” på den egenhändigt designade/ritade/utsågade/slipde smörkniven.

Mod och upptäckarlust som resulterar i kunskap, erfarenhet och tillit till egen förmåga! Samtidigt har gamla idéer övergivits för nya, och det är med stort motstånd det påbörjade arbetet får en fortsättning. Stort då med denna värdering av dagens arbete:-)

20160324_143158-1
I dessa lägen är det helt klart värt det kreativa kaos som allt som oftast uppstår när vilja och vision överstiger faktisk förmåga och det helt enkelt är många som kämpar för att få sina projekt att bli som det var önskat. Det är rent av nödvändigt att stöta på motstånd….. och med envishet övervinna det.

I onsdags jobbade våra nior med att gestalta demokratiska värderingar utifrån de kunskaper och tankar arbetet i SO utmynnat i. I bild har de skapat film på samma tema och för några elever är detta grunden/ingången till arbetet i slöjden. Här är kopplingen estetiska uttryck solklar.

20160323_144759-1Mobbing är jobbigt! (En del av texten är jobbigt nog på baksidan.. Budskapet ska verkligen fram!)

 

20160323_135140Test av stringart…
ska bli betydligt större i färdigt skick.
Se mer på www.instructables.com

 

 

 

I en parallell värld till detta kreativa lärande har jag idag sagt hej då till en klok och ödmjuk ledare, och också min närmsta kollega i slöjd för åk 2-4….. med allt vad det innebär. Väljer att tänka att det (som alltid) ordnar sig, även om det stundtals känns en aning för mycket.

Nu väntar påsklov och jag kommer att fokusera på antologin om ”slöjd i en digital skola” där ett kapitel ska skrivas. STORT!

Som avkoppling blir det läsning inom ”det pedagogiska läslyftet” som jag valt att hänga på även denna gång och boken  Inkludering i skolan av David Mitchell.

Mest fokus på lovet på mina vänner hemmaomkring, Frofro, Delli, Maya mfl (gås, katter och hönor)!

Glad Påsk!

20  /  Rebloggar: Vuxnas kontrollbehov hindrar nytänk

 

”Skolan borde anpassas till elevernas behov och inte tvärt om”.

Denna grundövertygelse delar jag! Kopplar också bra till mitt inlägg från i fredags….. eleven/barnet i centrum. Motivation, drivkraft och värdeskapande genom montessori och entreprenöriellt lärande. /S

____________

Skam den som ger sig! Jag har i över femton års tid försökt att aktivt påverka till att en förändring av skolsystemet ska komma till stånd. Först under ett par år som lärare i Sverige, efter att ha…

Läs hela inlägget av Rebecca Koritz på skola365 här: Vuxnas kontrollbehov hindrar nytänk

#10 / Stafettblogg. Något för #Makerskola?

Gillar det där med att kunskapa tillsammans.

Efter tisdagens hangout i #Makerskola-projektet om ”Makerkultur, skapa med IT som material och slöjd”, där vi avslutade med att prata om önskemål kring sådant vi behöver där vi är nu i processen, blev det ganska tydligt att vi vill veta mycket, men inte alltid kan sätta ord på vad det är. Det blir inte tydligt förrän man står mitt uppe i ett projekt och inte kommer längre, eller också är det så att man läser något i ett inlägg någonstans och upptäcker att det var just detta som behövdes för att ge skjuts vidare.

Så kan jag själv fungera. Går ofta igång på projekt och tänker att jag nog vet vad jag behöver och att vi får lösa det allteftersom. Det gör vi för det mesta också, men tänk att ha allas samlade erfarenheter och tankar bara den där knapptryckningen bort. Det hade varit bra.

Så, mina tankar har vindlat sedan hangouten 🙂 Har en idé, därav rubriken!

En stafettblogg. Men utan själva stafetten. Mer som en blogg där alla medlemmar i projektet har en användare och kan gå in och lägga upp bilder, filmer, texter, tips mm. Alla kan delta direkt utan att behöva be någon annan lägga upp det man vill visa eller berätta om, det blir ett skarpt deltagande och det går att knyta kontakter och skapa samarbeten genom att vi blir synliga för varandra. Eleverna är medarbetare och skribenter direkt i de projekt de håller på med och kan även de får kontakter och vänner på andra platser i landet som antingen håller på med samma saker eller tipsar om något helt annat. Det finns i viss mån på Skapa.how , där det går att skapa användare och lägga upp projekt och lektionstips, men det jag tänker mig är mer en plats att utbyta erfarenheter på i form av längre tankeslingor och resonemang. Ex kring workshopsupplägg, introduktioner, hur vi tänkte, hur det blev….. Det vore också en vinst att alla projektparter får syn på varandra genom att vi presentera oss och våra verksamheter. Det är ju stor bredd bland deltagarna men ett är gemensamt och det är att alla brinner för detta. Då är det fint att ”träffas” och dela detta engagemang.

En blogg skulle också göra arbetet synligt även för alla som kanske inte är direkt involverade, men nyfikna.

Vi pratade också i hangouten om att sänka axlarna och dela det man gör även om inte arbetena blir perfekta eller som man önskade från början. I slöjd, som är ramen för det jag arbetar med i skolan, är detta ett förhållningssätt som genomsyrar allt arbete. Man lär även genom misstag, och ofta visar sig misstaget vara/bli målet. Man kan upptäcka något nytt.

I slöjden på Onsala Montessoriskola har vi igång en hel del bloggar i webbstjärnan. Bloggar bygger digital kompetens på många sätt, både vad gäller upphovsrätt genom Creative commons, att lära sig rikta språket mot den tänkta användaren och att arbeta multimodalt. Vår slöjdblogg har som grundidé att alla är medarbetare och skriver i skarpt läge. Det finns en förväntan om att det ska gå lysande, vilket det också gör. Alla börjar också blogga när de känner sig färdiga för det. Lite så tänker jag även med denna bloggidè. Alla deltar från den plats man är.

Det är kraftfullt att se att de egna tankarna är värdefulla. Jag tror det skulle spela stor roll för alla att vara en så konkret del av utvecklingen.

Kreativitetslyft! Bloggat på #skola365

Igår bloggade jag på #skola365 om ”Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering- ett kreativitetslyft för slöjden”.

Riktigt roligt och en utmaning att skriva med sådan spridning. Det är ju inte så att det blivit speciell ofta på denna blogg, så nog känns det ringrostigt allt.

Utvecklingen av skolans struktur och organisation till förmån för ett lärande som bygger mer helhet och sammanhang, är ett område jag brinner starkt för  och med ingredienserna makerkultur, digitalisering och entreprenöriellt lärande är min upplevelse att skolan nu faktiskt har fått upp farten ordentligt. Det går inte att stå kvar i ett system som inte möter varken nutid eller framtid, en förändring är ett måste. Och mitt i denna utveckling finns Montessoripedagogiken som går som en röd tråd genom alla områden och är mer aktuell än någonsin.

Med 15 år på nacken med Montessoripedagiken som ledstjärna för lärande är det fint att se hur väl alla delar finns med i det dagens skola strävar till att bygga upp. Är precis klar med ett utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande (Skolverket, Entreprenöriellt lärande) där syfte och mål varit att synliggöra hur en skola kan gå från traditionell skolning till entreprenöriell skolning i praktiken (Madsén & Johannisson, 1997) och att visa sambanden mellan montessoripedagogik och entreprenöriellt lärande. Helt klart något jag kommer att jobba vidare med på ett eller annat sätt:-)

Vill du göra som jag och skriva på skola365? Anmäl dig HÄR!

 

Därför Montessori

 • Den förberedda miljön
 • Rörelse
 • Förskolan och skolan hänger ihop
 • Sensitiva perioder
 • Utvecklingsstadierna
 • Koncentration, arbetscykel, långa arbetspass och normalisering
 • Åldersblandade grupper
 • Det fria valet
 • Frihet och diciplin
 • Respekt
 • Utökat elevansvar
 • Individuell undervisning
 • Självständighet
 • Kosmisk undervisning – från helhet till detalj
 • Fred
 • Läraren och observation
 • Fantasi och föreställningsförmåga
 • Lek och arbete
 • Större klasser
 • Utan betyg?

Skolan är ett gigantiskt makerspace?

Sitter med ett  flertal artiklar om Entreprenörsskap/entreprenöriellt lärande framför mig!

Lärarnas engagemang krävs för entreprenörsskap i skolan
//……”Det blir viktigt, när det är på riktigt”. Orden kommer från en elev som citerades av Ragnar Åsbrink, undervisningsråd på Skolverket, där han ansvarar för entreprenörskap i skolan. – Nu jobbar vi väldigt intensivt med det här och har massor av beprövad erfarenhet, sade han till publiken. Som exempel tog han att 2000 förskollärare/lärare/chefer och 300 skolhuvudmän som anammat entreprenöriellt lärande. Någon invände att det inte låter så mycket i ett land med 50 000 lärare.
– Jag tror faktiskt att vi nått en kritisk massa av pedagoger, som arbetar med det här, invände Ragnar Åsbrink.
– Nu är det något på gång, en kraftig rörelse. Den gäller det att ta vara på.//

NO och teknik i praktiken väcker elevers engagemang
//…. Resultaten visar att lärarna efterlyser skolledningens stöd samt tid och kompetensutveckling för att komma vidare i sina ambitioner att förändra sin undervisning. Men även med skolledningens stöd kan det vara svårt om kollegiet inte hänger på.
– Stöttande kollegor betyder mycket för den enskilda lärarens möjlighet att arbeta entreprenöriellt. I motsatt fall kan kollegialt motstånd förhindra utveckling. Även om skolledningen stöder den lärare som vill åstadkomma förändring, finns den starkaste kraften inom kollegiet, säger Helena Sagar. Därför menar hon att det kan vara klokt att inte stirra sig blind på ämneskunskaper när lärarlag som ska driva skolutveckling ska sättas samman.
– Kollegors helhetssyn på kompetens, förhållningssätt och att de själva är entreprenöriella, är ännu viktigare, säger Helena Sagar. //

Entreprenörsskap i skolan boostar motivation
//….Det som sticker ut i undersökningen, och är väldigt tydligt, är att regelbunden samverkan med omvärlden skapar värde i undervisningen
– När eleverna känner att de kan bidra till något eller någon utanför klassrummet blir skolarbetet på riktigt. De vet att allt annat är konstruerat, säger Carin Sävetun.
– Att ge eleverna denna chans är så viktigt att den inte bara är en skolfråga, utan en samhällsfråga, menar hon.//

Blir lite lätt frustrerad. Milt sagt.

Hur kan det komma sig att det finns så mycket rädsla för att förändra undervisning. Fortfarande fyra år efter Lgr11 där det står uttryckligen att detta är något som ska genomsyra all verksamhet i skolan och det finns erfarenhet, exempel och mängder med utbildningar på området.

Visst är det så att det alltid är den stora massan som är tongivande, och visst är det så att förändring tar lång tid, men varför inte satsa! Varför inte testa, skapa och lära tillsammans och använda all tillgänglig information, förmåga och kompetens på området istället för att ständigt sätta drivkrafter och innovation i skamvrån så fort vi kommer innanför skolans väggar.

Jag är så imponerad av alla modiga ledare inom skolans värld. Pedagoger, huvudmän,  skolledare, elever som vågar utmana rådande normer och kliva stora steg utanför komfortzonen för att förändra förutsättningarna för våra ungas lärande. Eloge till er för er stora dos mod, tillit och passion! Jag är också otroligt glad att de senaste åren träffat och lärt känna många med driv och tilltro till förändring och för all kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig genom olika forum både #afk och i sociala media. Det är detta som hela tiden driver min egen utveckling och mitt eget lärande framåt, och som gör att jag varje dag försöker skapa och genomföra lärandesituationer som utgår från elevens aktuella inre behov, utvecklingsnivå och en kreativ, flexibel lärmiljö. Utan att säcka ihop fullständigt av starkt motstånd. Det är otroligt häftigt att  vara en del av denna massiva rörelse som rullar på med allt större hastighet mot en skola med syn på lärande som redan idag står skriven i vår läroplan.

Ett exempel på detta är SSA-konferens som gick av stapeln förra veckan i Malmö. Där markerade Kungsbacka sin plats på kartan med ett 30-tal deltagare från kommunen som visade fantastiska exempel på samverkan skola-omvärld! Grymt Kungsbacka kommun och Made by Kungsbacka.

Entreprenöriellt lärande och Montessori

Jag skrev igår helt kort om hur skönt det är att under en heldag med Montessoriinspiration uppleva den starka kopplingen till entreprenöriellt lärande. Vilken gigantiskt försprång vi har där i att utbilda entreprenöriella elever. Vi har det ”gratis” eftersom de förmågor montessoripedagogiken strävar att utveckla alla finns inom den entreprenöriella pedagogiken (eller utmynnar i den). Varför använder vi då inte detta mer? Istället för att gränsa av olika pedagogiska inriktningar med täta skott har vi allt att vinna av att koppla ihop och samverka. Bygga på det gemensamma och slipa på olikheterna.

Läroplanen genomsyras av fantastiska möjligheter för skolan att leverera kloka, modiga, innovativa, problemlösande vuxna. Den dag vi vågar jobba tillsammans för att utveckla förmågor och inte bara köra på 15 separata spår utifrån varje ämnes centrala innehåll kommer det att hända saker!

Det är hoppfullt att makerspace, dataslöjd, programmering, design och teknik mm nu snabbt seglar upp som medel och mål för framtidens lärande! Där finns ”omvärlden” konkret på plats för att tillsammans med skolan jobba för förändrade arbetsformer. Här finns mycket kraft och entreprenörsanda som kommer att smitta av sig och ge skjuts framåt.  Utvecklingen rasar på och skolan måste bygga de förmågor som behövs idag för att förbereda för imorgon.

I själva verket är ju skolan ett gigantiskt ”makerspace”!

Att lära tillsammans

Idag och i veckan som kommer sker läsårets höjdpunkt och mest sammanhängande lärande. I estetiska ämnen tillsammans med mer teoretiska. På OMS är det dags för den egna traditionsenliga ”mello”, ett samarbete över ämnesgränser där eleverna arbetar i åldersblandade tvärgrupper sammansatta utifrån egna val och intressen.

Galet engagemang och ansvarstagande! Årets festival, den 14:e i ordningen, kommer att bli den absolut bästa någonsin. Som alltid:)

Funderar kring detta evenemang som uttryck för utvecklingen i skolan. Var står vi idag jämfört med för fjorton år sedan när det gäller syn på lärande, ansvar, bedömning, motivation. Är vi pro detta mer entreprenöriella sätt att organisera lärande?

Två dagar framöver utmanas normen för skola och formen för lärande vid

MakerDays, en mötesplats, workshop och konferens i gränslandet mellan makerkultur och lärande. Den är till för att skapa en arena för lärande mellan såväl erfarna som nyfikna, vara en plats för görande och experimenterande, och för att bidra till att fler delar mer kunskap och erfarenheter. MakerDays är en plats för lärande om såväl analoga som digitala material och verktyg – från 3D-skrivare och CAD till smarta textilier, robotik och programmering. Men också en arena för samtal om lärande i en digital tid, och hur skola och samhälle i stort bättre skapar förutsättningar för lärande och utveckling av erfarenheter.”