19/100 Om ”Nya Kvibergsskolan”

Om att ”bygga skola för lärande i en digital tidsålder”. Spännande att följa och vara en del av denna digitala resa. Här finns maker/estetisk arena som en självklarhet för lärande!

http://www.diu.se/nr2-17/nr2-17.asp?artikel=s39

 

Annonser

11/ Ja! Då var det gjort. Dela gärna.

Nationellt resurscentrum för digital kompetens

Det blev en grupp på Fb!
Nu hoppas jag på hjälp med delning och spridning, och att vi tillsammans kan ge varandra kraft och mod att utveckla och förändra där vi står!

Info om syfte och mål ser ut så här:

Nationellt resurscentrum för digital kompetens är en öppen grupp, för alla som arbetar med digitalisering i och med anknytning till skola. Förhoppningen är att gruppen ska bli en källa till kunskapsutbyte, samarbete och information.

Torsdagen den 9 /3-2017 fattade regeringen beslut om att förslaget till nya It-strategier för skolan genomförs och ska tillämpas senast med start 2018-07-01. Huvudmän kommer kunna välja att börja tillämpa ändringarna från och med 2017-07-01.

• Förslaget innebär förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner  och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.
• Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
• Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och 
  undervisningen i enskilda ämnen.

Det finns många aktiva grupper* med anknytning till IKT och digital kompetens här på Fb, där erfarenheter, kunskaper, forskning mm delas, ofta utifrån ämne, verktyg eller uppdrag. Helt ovärderliga, men når dessa grupper ut till alla som nu befinner sig i olika stadier av sin digitala utvecklingsresa? Vet man som pedagog att de finns och vilken nytta och glädje man kan ha av att del(t)a i dessa?

När vi nu står inför utmaningen att öka kompetensen inom digitala verktyg, media och material i rask takt får jag idén till denna grupp. Tanken är att vi här delar med oss av länkar, planeringar, forskning, mm oberoende av inom vilket ämne, område eller bransch vi arbetar.

Såhär:
• Dela i de grupper du brukar, men,
• länka, skriv och berätta även här.

Kanske når fler information och kunskap om det finns ett samlat forum för digitalisering och digital kompetens på Fb?

Visst är det värt ett försök:)
Varmt välkommen att medskapa och dela!

Susanne Tobiasson

* IKT-verktyg, IKT-pedagogik och skolutveckling, IKT-pedagoger, IKT- Möjligheter och , Flippa klassrummet, Flippad slöjd, WordPress Sverige, WordPress i skolan, Teacherhack, Skolutveckling med digitala verktyg, Undervisa med Wikipedia, GeekGirl meetup Sweden, Hur ska sverige stötta innovation , Makerskola, Makermölndal, Makerslöjd, GBG makers, iPads i förskola och skola, iPads och en-till-en för år, Webbpedagog, Slöjd och IKT i skolan, Digital samhällskunskap, Skaparbibblan, Teknikämnet i fokus, Sociala medier i skolan, Webbstjärnans grupp, Makerspace + skola i GBG, Makers of Sweden.

 

Kreativitetslyft! Bloggat på #skola365

Igår bloggade jag på #skola365 om ”Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering- ett kreativitetslyft för slöjden”.

Riktigt roligt och en utmaning att skriva med sådan spridning. Det är ju inte så att det blivit speciell ofta på denna blogg, så nog känns det ringrostigt allt.

Utvecklingen av skolans struktur och organisation till förmån för ett lärande som bygger mer helhet och sammanhang, är ett område jag brinner starkt för  och med ingredienserna makerkultur, digitalisering och entreprenöriellt lärande är min upplevelse att skolan nu faktiskt har fått upp farten ordentligt. Det går inte att stå kvar i ett system som inte möter varken nutid eller framtid, en förändring är ett måste. Och mitt i denna utveckling finns Montessoripedagogiken som går som en röd tråd genom alla områden och är mer aktuell än någonsin.

Med 15 år på nacken med Montessoripedagiken som ledstjärna för lärande är det fint att se hur väl alla delar finns med i det dagens skola strävar till att bygga upp. Är precis klar med ett utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande (Skolverket, Entreprenöriellt lärande) där syfte och mål varit att synliggöra hur en skola kan gå från traditionell skolning till entreprenöriell skolning i praktiken (Madsén & Johannisson, 1997) och att visa sambanden mellan montessoripedagogik och entreprenöriellt lärande. Helt klart något jag kommer att jobba vidare med på ett eller annat sätt:-)

Vill du göra som jag och skriva på skola365? Anmäl dig HÄR!

 

Att lära tillsammans

Idag och i veckan som kommer sker läsårets höjdpunkt och mest sammanhängande lärande. I estetiska ämnen tillsammans med mer teoretiska. På OMS är det dags för den egna traditionsenliga ”mello”, ett samarbete över ämnesgränser där eleverna arbetar i åldersblandade tvärgrupper sammansatta utifrån egna val och intressen.

Galet engagemang och ansvarstagande! Årets festival, den 14:e i ordningen, kommer att bli den absolut bästa någonsin. Som alltid:)

Funderar kring detta evenemang som uttryck för utvecklingen i skolan. Var står vi idag jämfört med för fjorton år sedan när det gäller syn på lärande, ansvar, bedömning, motivation. Är vi pro detta mer entreprenöriella sätt att organisera lärande?

Två dagar framöver utmanas normen för skola och formen för lärande vid

MakerDays, en mötesplats, workshop och konferens i gränslandet mellan makerkultur och lärande. Den är till för att skapa en arena för lärande mellan såväl erfarna som nyfikna, vara en plats för görande och experimenterande, och för att bidra till att fler delar mer kunskap och erfarenheter. MakerDays är en plats för lärande om såväl analoga som digitala material och verktyg – från 3D-skrivare och CAD till smarta textilier, robotik och programmering. Men också en arena för samtal om lärande i en digital tid, och hur skola och samhälle i stort bättre skapar förutsättningar för lärande och utveckling av erfarenheter.”

11 – Slöjd och tulpaner!

Helt plötsligt följer alla strömmen…. I alla fall upplever jag det så.

Med gårdagens inlägg kom funderingar kring likriktning, förbud och begränsningar. Tvärt emot vad läroplanen säger strävar nu de flesta efter att inte sticka ut utan hålla sig inom ramarna med god marginal.

Hur blev det så? Hur tänkte man för att komma fram till den tolkningen av styrdokumenten?

Vem ska utmana rädslorna? Vi måste våga. Vi måste våga lita på!image

Imorgon ska jag dra mitt strå till stacken. Igen. Just nu handlar det om Ikt och möjligheten att använda alla tillgängliga redskap och verktyg i undervisningen. Även mobiltelefoner, som ständigt återkommer som roten till allt ont i skolan. Ser istället motsatsen hända, lugnet sprider sig, när eleverna har möjlighet till samma snabbhet i återkoppling som i livet utanför skolan.

Svår linje att balansera på, men så nödvändig!1010002_10152252390170040_787288966_n

005 – En på….

Vilken helt underbar dag!

Precis så blir det när lärande utgår från intresse och energi:-) Eleverna styr helt sitt lärande och det går som på räls. Det är där jag vill vara jämt, i synligt lärande.

Slöjdbloggen på Fulriggaren är nu sjösatt och medarbetarna (eleverna) är mer än på! Kommer bli hur bra som helst. Extra kul att vara med i Webbstjärnan också.

20140305_202412Världens bästa melodifestival, den har vi på Onsala Montessoriskola! Skapad av helt grymma elever som fixar sång, musik, organisation på ett makalöst sätt. Är så imponerad, stolt och glad. Som vanligt, som alltid när OMS är i farten:-) I år är det vår 14e festival, många ”gamla” elever var där.  Kommer somna med ett leende. Imorgon blir det två härliga föreställningar till.
Hann in emellan också med att synliggöra lärande i en intervju med Montessoritidningen om OMS 6:ors vinst i Tekniktävlingen.
Tar med mig synligt lärande ur verkligheten!