Slöjd i en digital skola!

Omslag: Eva Söderberg

Så är den då äntligen här!
Glad och stolt! Overkligt är det att vara en av skribenterna i antologin ”Slöjd i en digital skola” som ges ut på Lärarförlaget precis nu!

Vilken resa. Att inte vara det minsta rutinerad på att skriva denna typ av texter har gjort det till en  skakig och lärorik erfarenhet! Det har verkligen handlat om att slänga sig ut på yttersta grenen utan att ha en aning om om den ska bära. Alla ”fel” har så småning om landat ”rätt” och alla grenar jag hoppat på har faktiskt tålt trycket.

Kapitlet har skiftat fokus från att handla om alla de sätt eleverna och jag utforskat digitala material tillsammans på, till att handla mer om entreprenöriellt/värdeskapande förhållningssätt som möjliggörare av sätt att kombinera material, media och tekniker i slöjd. Digitala såväl som mer traditionella. Det har varit en tankebrottning att byta ingång. Stundtals har jag upplevt att kapitlets kärna helt försvunnit, men, till sist har fokusbytet bara förstärkt upplevelsen av att just ett entreprenöriellt förhållningssätt kan vara något som gör det möjligt att leverera skrivningarna i den reviderade läroplanen 20180701!

Hoppas få en bok med posten imorgon!

 

Annonser

16/100 We-Change!

FN:s 193 medlemsländer antog under hösten 2015 en handlingsplan för hur vi skapar en hållbar planet 2030. We-change är en del i det globala arbetet med att sprida information om rättvisa och långsiktighet i samhällen världen över.

En spännande, händelserik och engagerande dag arrangerad av http://www.ungdomar.se för gymnasieungdomar.

Ingen kan ha gått oberörd från dagen, skulle önska att många, många fler haft möjlighet att uppleva inspiratörernas brinnande engagemang för globala frågor och en hållbar framtid.

https://ungdomar.se/we-change

De 17 globala målen är:
1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.
2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.
3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.
12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.
15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.
17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

31 / I skapandets värld

Det är påsklov och fredag och ändå sätter jag klockan (och telefonväckning) på 05.50. Varför denna galenskap… Målet är en ”filmfrukost” på Facklan, Kungsbackas biograf, om ”The MakerMovement”. Många fler än jag hastar upp denna tidiga timma för att inspireras av skapande tillsammans i alla former och med alla material. Otroligt inspirerande morgon, lämnar med en känsla av att mkerkulturen klampar på och lämnar avtryck hos allt fler i allt snabbare hastighet. Fantastiskt.

I anslutning till filmen gavs möjlighet att informera/inspirera om kommande Makerfestival i Kungsbacka. 7-8/5. Hoppas det sprider sig och intresset tar fart. Snart bara en månad kvar!

Dagen har fortsatt i skapandets tecken. Långfika på Fyren med kreativa, nyskapande ”kollegor” från Partille o Kungsbacka. Möten är oslagbara. Vart tog tankarna vägen utan vindlingar och vrår att snurra in sig i för att utmynna i så mycket mer än bara vandra på i egna spår….. Gott att få korn på varför man tänker som man tänker och också motivera det! Ibland vänder mina åsikter redan i luften för att landa i insikten att jag nog får tänka runt en vända till! Så nyttigt och nödvändigt för det egna lärandet!

Dagen har fortsatt i mötandets tecken. Gjorde ett länge efterlängtat besök på Art Break! En kopp kaffe i ruskigt kreativ miljö och en stunds komma i kapp. Har saknat, Bestämmer mig för att landa där igen snart för keramikmålningssejour. Har kanske hittat öppning för fysiskt makerspace. Tankar går igång och planer tar form. In med en hel del betänketid här. Bromsa men nära förhoppningar. Vilken konst.

Nu är klockan 13! Färden går vidare i vårsolens sken mot vofflor och ännu fler möten med visioner kring skapande och gemensamt lärande. Tar några gemensamma beslut och riktar om siktet en aning. Fram mot 18 styr jag hemåt och möts av världens bästa gås, sambo och maten nästan på bordet! Wow, vilken helt fantastisk dag!

Sparar i minnet för att återanvända känslan vid behov!

 

24 / Lära genom att göra! Igen….

Har haft ännu en sådan där dag där allt flyter på och medarbetarna är och lär i det de gör! Åk 4 och 2 har upplevt slöjdsalen och verkligen gjort stordåd. Tror faktiskt alla i åk fyra gör olika saker….. utifrån uppgiften att formge och sammanfoga. Litet skåp, innebandyklubba, mobilskal, kudde, pennställ, robot, smörkniv, lerfigurer…. många olika verktyg och tekniker används och många förmågor tränas. Ett helt fantastiskt kreativt rum för skapande.

20160324_133121-1

20160324_143044-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I åk två sågades det med Hegner figusåg för första gången… en bricka. Brännpenna tränades i 40 minuter för att slutligen resultera i ett stolt ”Gott smör” på den egenhändigt designade/ritade/utsågade/slipde smörkniven.

Mod och upptäckarlust som resulterar i kunskap, erfarenhet och tillit till egen förmåga! Samtidigt har gamla idéer övergivits för nya, och det är med stort motstånd det påbörjade arbetet får en fortsättning. Stort då med denna värdering av dagens arbete:-)

20160324_143158-1
I dessa lägen är det helt klart värt det kreativa kaos som allt som oftast uppstår när vilja och vision överstiger faktisk förmåga och det helt enkelt är många som kämpar för att få sina projekt att bli som det var önskat. Det är rent av nödvändigt att stöta på motstånd….. och med envishet övervinna det.

I onsdags jobbade våra nior med att gestalta demokratiska värderingar utifrån de kunskaper och tankar arbetet i SO utmynnat i. I bild har de skapat film på samma tema och för några elever är detta grunden/ingången till arbetet i slöjden. Här är kopplingen estetiska uttryck solklar.

20160323_144759-1Mobbing är jobbigt! (En del av texten är jobbigt nog på baksidan.. Budskapet ska verkligen fram!)

 

20160323_135140Test av stringart…
ska bli betydligt större i färdigt skick.
Se mer på www.instructables.com

 

 

 

I en parallell värld till detta kreativa lärande har jag idag sagt hej då till en klok och ödmjuk ledare, och också min närmsta kollega i slöjd för åk 2-4….. med allt vad det innebär. Väljer att tänka att det (som alltid) ordnar sig, även om det stundtals känns en aning för mycket.

Nu väntar påsklov och jag kommer att fokusera på antologin om ”slöjd i en digital skola” där ett kapitel ska skrivas. STORT!

Som avkoppling blir det läsning inom ”det pedagogiska läslyftet” som jag valt att hänga på även denna gång och boken  Inkludering i skolan av David Mitchell.

Mest fokus på lovet på mina vänner hemmaomkring, Frofro, Delli, Maya mfl (gås, katter och hönor)!

Glad Påsk!

#9 / Idétorka?

Nej knappast, men svårt att sortera ut vad som ligger främst i pipeline!

Får bli en delning av något som mer generellt beskriver och belyser något av det jag ser som viktigt för att jobba med framtidskompetenser i skolan.

Programmering och makerkultur i LP 2016

Funderar kring hur vi tillsammans ska kunna skapa utrymme för att leverera det som elever behöver idag utifrån den tekniska verklighet de är uppvuxna med, samtidigt som vi arbetar utifrån läroplanen….. I nuläget är det vi ”något äldre” som sätter ramar och begränsar. Vad händer om vi slutar med det? Vad händer om vi bjuder in elever och frågar vad vill ni veta? Vad tror ni att ni behöver veta? Vilka kunskaper är viktiga idag? Vilka förmågor? Vad är en förmåga?

Och vad händer om vi frågar oss själva detsamma?