002 Föreläsning om likvärdighet och bedömning/Alli Klapp

Tog del av en myckt inspirerande men samtidigt frustrerande föreläsning idag, ”Bedömning i förhållande till styrdokument och forskning” som berörde tolkning av styrdokument.

  • Vilka möjligheter finns det för lärare i vårt bedömningssystem att bedöma likvärdigt?
  • Vilka svårigheter uppkommer i tolkningen av styrdokumenten och hur kan lärare utveckla en större kunskap inom bedömning och utvärdering?

Självklart landar innehållet olika i varje lärare som lyssnar, så också i mig utifrån de erfarenheter jag har. Samtidigt som det är mycket bra att höra att förhållningssätt går i linje med forskning inom ämnet är det en stor frustration att vara medveten om hur det ser ut i praktiken.

Det vore så oerhört skönt om det lades vikt vid att verkligen göra om och göra rätt i skolpraktiken. Att låta läroplanens kapitel råda i den ordning de faktiskt står inskrivna. 1, 2 och 3 i tur och ordning. Med detta sätt att planera skulle elevers hela lärande stå i fokus och skolan skulle ta det ansvar för alla ungdomars rätt till likvärdig utbuildning som är dess uppdrag.

Idag haltar det.

På många håll är elevers möjlighet till inflytande näst intill obefintligt. Det som finns sträcker sig till val av redovisningsformer och någon större påverkan av innehåll existerar inte. Det är fel. Jobbar man på det sättet följer man inte läroplanen.

Hur kan vi bedöma eleverna mot kunskapskraven om vi inte erbjuder de förutsättningar som konkretiseras i läroplanen?

Kan vi fostra demokratiska framtida medborgare om förutsättningar att lära och verka i under demokratiska former i skolan inte erbjuds?

Kan våra unga i framtiden agera utifrån demokratins principer då?

Jag fastnar i detta eftersom det är så rykande aktuellt! Vi ser med all tydlighet att demokratin är verkligen bräcklig och att det inte ska så värst mycket till för att få den på fall. Det där med att ”om många börjar gå blir det en väg” fungerar ju mot båda håll. Skolan är och blir enormt viktig i detta sammanhanget och vi som arbetar i den måste våga levla lärandet till demokratiska former på riktigt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s